Soupis sídel v ČR

Práce na stránkách

V úterý 19. 7. 2011 započalo postupné naplňování databáze.

Objekty jsou vkládány abecedně.

K 10. 6. 2012 zpracováno písmeno A, tj. 46 objektů.

Stále zpracovávám písmeno B, k dnešnímu dni vloženo celkem      480 objektů.

Trpělivost prosím...

Připomínky, náměty a dotazy zasílejte prosím na jms.cdi@seznam.cz správci prohlížeče pod heslem: net. Též je možné na stejnou adresu zasílat i případné doplňující obrazové materiály, za které bych byl obzvláště vděčný, neboť jakákoliv obrazová dokumentace je základem každého takovéhoto počinu.

                                                                                                  Josef M. Šafránek


Copyright © 2010
Josef M. Šafránek