Zlínský kraj

Zvolte prosim podkategorii...

Seznam památek:

obrázek

Bařice

Tvrz, ze které se zachovaly jen zbytky jejích z...
obrázek

Blišice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Bánov

Tvrz stávala v areálu hospodářského dvora. Ne...
obrázek

Bánov

Archeologické nálezy dokládají existenci nejen...
obrázek

Bílovice (UH)

Jedná se o patrovou obdélníkovou budovu s krát...
obrázek

Bojkovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Boršice

Tvrz poté co ztratila význam sídla, byla přem...
obrázek

Arnoltovice

Tvrz (někdy uváděna jako hrádek), jenž pravd...
obrázek

Branky - nový zámek

Patrový objekt s okrouhlou věží a několika š...
obrázek

Branky - starý zámek

Architektonicky nevýrazný patrový objekt obdél...
obrázek

Branky - tvrz

Tvrz stávala východně od starého zámku v mís...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek