Středočeský kraj

Zvolte prosim podkategorii...

Seznam památek:

obrázek

Alberovice - druhá tvrz

Tvrz stávala patrně severně od prvního sídla....
obrázek

Alberovice - první tvrz

Tvrziště s vodním příkopem, dochované v jiho...
obrázek

Bedřichovice

Tvrz, která zanikla pravděpodobně za třicetile...
obrázek

Benešov

Připomínané opevnění, nešlo-li o pouhý opev...
obrázek

Benešov nad Černou

Tvrz nebyla již od husitských válek obývána a...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí...
obrázek

Benice (BN)

Tvrz stávala patrně na návrší nad bývalým r...
obrázek

Bezejovice

Tvrz stávala severně od hospodářského dvora a...
obrázek

Bezmíř

Zdejší tvrz v průběhu staletí zcela zanikla a...
obrázek

Beztahov

Pozůstatky bývalé tvrze se dochovaly v obytné ...
obrázek

Bílá

Lovecký zámeček olomouckých arcibiskupů, doko...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevý...
obrázek

Bílkovice

Po zdejší tvrzi se nedochovaly žádné stopy a ...
obrázek

Blanice (BN)

Tvrz stávala na pravém břehu řeky Blanice seve...
obrázek

Blaník

Podle archeologických nálezů není hrad lokaliz...
obrázek

Blažejovice

Existenci tvrze dokládá v místech čp. 4 jen li...
obrázek

Bolina

V obci u kaple je zachováno tvrziště obehnané ...
obrázek

Borovsko - hrad

Hrad stával na konci vysokého ostrohu s příkro...
obrázek

Borovsko - tvrz

Jednalo se o jednopatrový objekt obdélníkového...
obrázek

Božešice

Z tvrze se dodnes dochovalo tvrziště v podobě p...
obrázek

Božkovice

Kdy zdejší tvrz zanikla není známo, ale v prů...
obrázek

Broumovice

Tvrz zanikla beze stopy a proto nelze přesně ur...
obrázek

Brozánky

Tvrz zanikla beze stopy a proto nelze přesně ur...
obrázek

Běleč (BE)

Tvrz zřejmě brzy po připojení ke karlštej...
obrázek

Bezdědice

O tvrzi, která zanikla beze stopy, není známa b...
obrázek

Amálie

Klasicistní dvůr se zámečkem situovaný nedale...
obrázek

Bakov

Jedná se o původní renesanční obdélný patro...
obrázek

Balda

Nedaleko od Jedlové, v místech samoty Balda, byl...
obrázek

Bayerovka

Pseudogotický dvůr se zámečkem a parkem.Datov...
obrázek

Běleč (KD)

Tvrz, z které se nic nedochovalo, stávala v are...
obrázek

Bílichov

Jedná se o prostý, slohově nevýrazný, patrov...
obrázek

Bílý Újezdec

Přesný vznik gotické tvrze není znám, ale obj...
obrázek

Blahotice

Jedná se o dvoupatrový objekt stojící v areál...
obrázek

Blahotice - tvrz

Zbytky zdiva tvrze překryté zeminou a vegetací ...
obrázek

Blahotice - zámek

Jedná se o dvoupatrový objekt stojící v areál...
obrázek

Borňov

Otázku, kde tvrz stávala, není možno pro nedos...
obrázek

Braškov

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla.Da...
obrázek

Bratkovice

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla.Da...
obrázek

Bečvárky

Tvrz po té co přešla do rukou Laudona, majitele...
obrázek

Bečváry - nový zámek

Nový zámek byl postaven nedaleko původního zá...
obrázek

Bečváry - starý zámek

V místech zpustlé tvrze, která asi značně utr...
obrázek

Blinka

Zámeček /?/.více»
obrázek

Bohouňovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Bošice

Tvrz, která stávala u rybníka, zanikla beze sto...
obrázek

Božec

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Albrechtice (KH)

Tvrz se v pramenech nepřipomíná. Stávala na ji...
obrázek

Bahýnko

Tvrz, která není v pramenech uváděna, stávala...
obrázek

Beřice

Beřická vodní tvrz stávala v jižní části d...
obrázek

Bílé Podolí

Tvrziště půdorysu nepravidelného trojúhelník...
obrázek

Bláto

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Bohdaneč

V místě tvrze, která stávala v jihovýchodní ...
obrázek

Bojmany

Jedinou upomínkou na zdejší tvrz, která stáva...
obrázek

Bratčice

Tvrz stávala mezi dvěma rybníky na jižním okr...
obrázek

Bosyně

Jedná se jednoduchý, jednopatrový objekt obdeln...
obrázek

Bažantnice

Lovecký zámeček, o kterém nejsou známé bliž...
obrázek

Bělá pod Bezdězem

Kdy zde byla postavena gotická tvrz nelze přesn...
obrázek

Bellevue

Jedná se o přízemní obdélný objekt, upraven...
obrázek

Benátky nad Jizerou

Zámek byl vystavěn na zříceninách starého go...
obrázek

Bezno

Po zániku původní tzv. Velkodvorské tvrze byl ...
obrázek

Bezno - Malodvorská tvrz

O tzv. Malodvorské tvrzi, která stávala při Ma...
obrázek

Bezno - Vorecká tvrz

Podle místní tradice je Vorecký dvůr s tvrzí ...
obrázek

Badry

Zaniklá ves se rozkládala mezi obcemi Opolany a ...
obrázek

Bahnov

Tvrz se vsí stávaly v bažinatém kraji u soutok...
obrázek

Báně

Tvrziště obklopené hlubokým příkopem se nach...
obrázek

Beňovice

O vsi ani o tvrzi není v písemných pramenech ž...
obrázek

Běrunice - nová tvrz

O objektu, který patrně stával v cípu pole mez...
obrázek

Běrunice - stará tvrz

O objektu, který zanikl beze stopy, není známa ...
obrázek

Běruničky - nová tvrz

O tvrzi, která stávala v obci v místech hospod...
obrázek

Běruničky - stará tvrz

O objektu, který zanikl beze stopy, není známa ...
obrázek

Bolice

Místo, kde stávala tvrz, dokládá pahorek poros...
obrázek

Bon Repos

Jedná se o areál několika barokních objektů. ...
obrázek

Bašť

Nejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami B...
obrázek

Baštěk

Nejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami B...
obrázek

Brandýs nad Labem

Jedná se o honosný čtyřkřídlý objekt na pů...
obrázek

Brázdim

Tvrz byla upravena na hřebčín, který byl pozd...
obrázek

Brázdimec

Tvrz, která zanikla beze stopy.Datování:r. 1379...
obrázek

Brník

Zdejší tvrz se v písemných pramenech zde nikdy...
obrázek

Brnky

Jedná se o dvoupatrový objekt obdélného půdor...
obrázek

Bluk

Dodnes patrné stopy nevelkého opevnění na skal...
obrázek

Bohostice

Jedná se o patrový objekt obdélníkového půdo...
obrázek

Bolechovice

Jedná se o patrový rokokový zámek se střední...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek