Jihomoravský kraj

Zvolte prosim podkategorii...

Seznam památek:

obrázek

Adamov

Původně patrový klasicistní lovecký zámek s ...
obrázek

Bašta

Hrádek, jehož zbytky byly upraveny na baštu, kt...
obrázek

Blansek

Hrad stával na vysokém vápencovém ostrohu nad ...
obrázek

Blansko (BK)

Po zboření hradu vznikla ve vsi nejspíše tvrz,...
obrázek

Borotín - tvrz (BK)

Některé prameny zde uvádějí tvrze dvě. Prvn...
obrázek

Borotín - zámek (BK)

Druhá tvrz stávala v místech dnešního zámku....
obrázek

Borová

více»
obrázek

Boskovice - hrad

Komplex zříceniny goticko-renesančního hradu s...
obrázek

Boskovice - nový zámek

Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt obklop...
obrázek

Boskovice - starý zámek

Jedná se jednopatrovou, původně barokní budovu...
obrázek

Althanský palác

Palác byl poškozený a zbořený za II. světov...
obrázek

Bauerův zámeček

Klasicistní patrový zámeček osové dispozice v...
obrázek

Berglův palác

Cihlová stavba paláce si ve svém jádru dochovl...
obrázek

Biskupský dvůr

Dvůr vznikl v místech starého proboštství sv....
obrázek

Brněnské Ivanovice

Jedná se o nevelký patrový obdélníkový objek...
obrázek

Alexovice

Lovecký zámeček byl postaven na nejvýše polo...
obrázek

Bílovice nad Svitavou

Zříceniny raně gotického hradu bergfritového ...
obrázek

Biskoupky (BI)

Tvrz patřila k vnějšímu okruhu tvrzí hradu Mo...
obrázek

Blažovice

Architektonicky nevýrazný zámek.více»
obrázek

Aloch

Tvrz byla poprvé doložena již jako pustá. Jedn...
obrázek

Apollónův chrám

Jedná se o empírovou stavbu stojící na pahorku...
obrázek

Bahnov

Tvrz se vsí stávaly v bažinatém kraji u soutok...
obrázek

Bahýnko

Tvrz, která není v pramenech uváděna, stávala...
obrázek

Belveder

Jedná se o patrovou stavbu stojící na návrší...
obrázek

Boleradice

Hrad stával jižně od obce na kopci zv. Paseky (...
obrázek

Bořetice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Archlebov

Počátky tvrze nejsou zcela jasné. Poté co byla...
obrázek

Blatnice (HO)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Bohuslavice - hrad (HO)

Hrad byl zbudován na protějším kopci než stá...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (HO)

Tvrz, která sloužila nejenom k ochraně vsi lež...
obrázek

Bohdalice - tvrz

Někdy se uvádí, že hrádek stával na Holém k...
obrázek

Bohdalice - zámek

Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového ...
obrázek

Bošovice (VY)

Jedná se o dvoukřídlou stavbu s věží čtverc...
obrázek

Brankovice

Písemné zprávy o zdejší tvrzi chybí. Její e...
obrázek

Althanův palác

Jedná se o dvoupatrový objekt s výrazným vstup...
obrázek

Bítov (ZN)

Rozsáhlý komplex opevněného hradu na skalnaté...
obrázek

Bohunice

Architektonicky nevýrazný zámek.více»
obrázek

Bohutice

Původní tvrz byla přestavěna na dvoupatrový r...
obrázek

Borotice

Tvrz, která stávala patrně na dolním konci obc...
obrázek

Boskovštejn

Jedná se o dvoupatrový obdélníkový goticko-re...
obrázek

Božice

Podle dochovaných pozůstatků západně od vsi z...
obrázek

Branišovice

Jedná se o patrový obdélníkový, architektonic...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek