Chrudim

obrázek

Běstvina

Jedná se o čtyřkřídlý patrový objekt obdivu...
obrázek

Běstvina

Zdejší vodní tvrz není nikde zmiňována, ale ...
obrázek

Bílý Kůň

Tvrziště se nachází na zalesněném uměle nav...
obrázek

Bítovany

Podle "Seznamu kulturních památek" stávala tvrz...
obrázek

Bohunkov

Místo, kde tvrz stávala, ani kdy zanikla, není ...
obrázek

Bořice

Na okraji návsi (čp. 48) je dochováno tvrzišt...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek