Praha 10

obrázek

Benice (AB)

pol. 14. st. - předpokládaný vznik věžové tv...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek