Benešov

obrázek

Alberovice - druhá tvrz

Tvrz stávala patrně severně od prvního sídla....
obrázek

Alberovice - první tvrz

Tvrziště s vodním příkopem, dochované v jiho...
obrázek

Bedřichovice

Tvrz, která zanikla pravděpodobně za třicetile...
obrázek

Benešov

Připomínané opevnění, nešlo-li o pouhý opev...
obrázek

Benešov nad Černou

Tvrz nebyla již od husitských válek obývána a...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí...
obrázek

Benice (BN)

Tvrz stávala patrně na návrší nad bývalým r...
obrázek

Bezejovice

Tvrz stávala severně od hospodářského dvora a...
obrázek

Bezmíř

Zdejší tvrz v průběhu staletí zcela zanikla a...
obrázek

Beztahov

Pozůstatky bývalé tvrze se dochovaly v obytné ...
obrázek

Bílá

Lovecký zámeček olomouckých arcibiskupů, doko...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevý...
obrázek

Bílkovice

Po zdejší tvrzi se nedochovaly žádné stopy a ...
obrázek

Blanice (BN)

Tvrz stávala na pravém břehu řeky Blanice seve...
obrázek

Blaník

Podle archeologických nálezů není hrad lokaliz...
obrázek

Blažejovice

Existenci tvrze dokládá v místech čp. 4 jen li...
obrázek

Bolina

V obci u kaple je zachováno tvrziště obehnané ...
obrázek

Borovsko - hrad

Hrad stával na konci vysokého ostrohu s příkro...
obrázek

Borovsko - tvrz

Jednalo se o jednopatrový objekt obdélníkového...
obrázek

Božešice

Z tvrze se dodnes dochovalo tvrziště v podobě p...
obrázek

Božkovice

Kdy zdejší tvrz zanikla není známo, ale v prů...
obrázek

Broumovice

Tvrz zanikla beze stopy a proto nelze přesně ur...
obrázek

Brozánky

Tvrz zanikla beze stopy a proto nelze přesně ur...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek