Pardubice

obrázek

Barchov

Bližší informace o objektu není známá.Datov...
obrázek

Benešovice

Tvrz stávala patrně mezi bývalým panským dvor...
obrázek

Blatník

Hrad stával na pravém břehu Labe u stejnojmenn...
obrázek

Blato

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Brloh (PU)

Tvrz stávala na severním břehu zdejšího rybn...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek