Brozany

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Brozany
Ulice: č. 69
obrázek

Jedná se o patrový objekt obdélného půdorysu s valbovou střechou, pokrytý hladkou omítkou. Severní průčelí je z půlky doplněno přízemní přístavbou. Ze tří průčelí s okny vystupuje vždy jeden polygonální rizalit zakončený půljehlancovou stříškou.


Datování:

poč. 15. st. - postavena tvrz
po r. 1559 - přestavěna na renesanční zámek
kolem r. 1600 - přestavěn
r. 1631 - vypálen a vydrancován saským vojskem
r. 1880 - poškozen požárem
po r. 1880 - snížen o dvě patra
50. léta 20. st. - objekt upraven pro potřeby zemědělského družstva
60. léta 20. st. - oprava střechy
2002-2005 - objekt rekonstruován

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Litoměřice
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek