Brod nad Tichou

Typ památky: tvrz
Stav památky: terénní stopy
Obec: Brod nad Tichou
obrázek

Tvrz stávala v místech nynější fary. Dokládají ji dochované tvrziště, příkopy a valy.

Datování:

r. 1431 - tvrz vypálena a tehdy poprvé doložena

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Tachov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek