Brložec

Typ památka: zámek
Stav památky: neexistuje
Obec: Brložec
obrázek

Jednalo se o patrový barokní objekt obdélníkového půdorysu s předstupujícím dvoupatrovým rizalitem uprostřed. Jeho vysoká valbová střecha, krytá šindelem, přecházela ve dvojitou valbu.

Datování:

konec 15. st. - postavena gotická tvrz
po r. 1788 - přestavěna na zámek
70. léta 20. st. - zámek vyhořel
r. 1984 - zbytky zámku odstraněny

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Karlovarský kraj / Karlovy Vary
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek