Bravantice - zámek

Typ památky: zámek
Stav památky: stojící památka
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Bravantice
Ulice: čp. 1
obrázek

Jedná se patrový objekt obdélníkového půdorysu,  s drobnou věžičkou na hřebeni mansardové střechy, stojící uprostřed obce na pravém břehu Seziny. Přilehá k němu značně znehodnocený park.

Datování:

2. pol. 17. st. - postaven raně barokní zámek
přelom 18. a 19. st. - založen anglický park
19. st. - empírově upraveno průčelí
pol. 19. st. - složí k správním účelům
r. 2003 - objekt v havarijním stavu

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Moravskoslezský kraj / Nový Jičín
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek