Brany

Typ památky: zámek
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: poloha neznámá
Obec: Brany (zaniklá ves)
obrázek

Zámek, který byl pozdějšími mnohými úpravami architektonicky zcela znehodnocen, zanikl spolu s obcí v důsledku těžby uhlí.

Datování:

přelom 16. a 17. st. - postaven zámek
19. st. - upravován
80. léta 20. st. - zámek zanikl

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Chomutov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek