Braník

Typ památky: rezidence
Stav památky: stojící památka
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Braník
Ulice: Branická 44/44
obrázek

Při obléhání Prahy Švédy byl zničen dvůr s tvrzí, o níž nemáme jinak žádné zprávy. Poté co přešel zpustošený dvůr do majetku dominikánského kláštera u sv. Jiljí byl nově vystavěn. Jeho přízemní východní křídlo, jehož severovýchodní nároží bylo tvořeno dvoupatrovou osmibokou věží s nízkou jehlancovou střechou, bylo později upraveno na letní rezidenci řádu. Přízemí věže bylo presbytářem kaple.

Datování:

poč. 15. st. - pol. 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
třicetiletá válka - zničena
2. pol. 17. st. - dvůr obnoven
poč. 21. st. - objekt v havarijním stavu

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Hlavní město Praha / Praha 4
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek