Brandov

Typ památky: hrádek
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Brandov
obrázek

Hrádek, jenž stával na ostrožně skalního útvaru Loupežnická skála nad soutokem bezejmenného potůčku a hraničního Načetínského potoka. Podle archeologických nálezů se jednalo o převážně dřevěnou stavbu.

Datování:

2. pol. 13. st. - předpokládaný vznik hrádku
přelom 13. a 14. st. - zanikl po požáru

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Most
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek