Brandlín

Typ památky: zámek
Stav památky: stojící památka
Obec: Brandlín
obrázek

Původní tvrz byla nahrazena novou renesanční, která byla pozdějšími přestavbami upravena na zámek zajímavého vzhledu. Jedná se o nevelký patrový objekt zdobený nárožními rizality, tvarovaným štítem, pilastry, římsami a věžičkou. Severní stranu zdobí renesanční sgrafita.

Datování:

konec 14. st. - předpoklad existence tvrze
po r. 1560 - předpokládaný vznik nové tvrze
r. 1602 - poprvé doložena
poč. 19. st. - přestavěna na zámek
20. st. - upravován

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihočeský kraj / Tábor
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek