Božejovice

Typ památky: tvrz
Stav památky: zřícenina
Obec: Božejovice
obrázek

Tvrz je poprvé doložena při dobytí odpůrci strany podobojí. Byla sice obnovena, ale brzy poté znovu dobyta. Po opuštění se postupně proměnila ve zříceninu, ve které byl později postaven domek baštýře. Zbytky zdí se dochovaly na ostrohu vybíhajícím od hráze do Tvrzského rybníka.

Datování:

r. 1443 - tvrz poprvé doložena
r. 1450 - dobyta
kolem r. 1470 - nově vystavěna
2. pol. 17. st. - opuštěna
r. 1741 - již pustá

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihočeský kraj / Tábor
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek