Bořice

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Obec: Bořice
obrázek

Na okraji návsi (čp. 48) je dochováno tvrziště. Zda se jedná o místo, kde stávala původní tvrz, či zda jde o místo druhé neuváděné tvrze, nelze doložit.

Datování:

r. 1403 - tvrz poprvé doložena
r. 1652 - upravena na myslivnu
po r. 1790 - objekt upraven na hostinec
r. 1927 - zbořen

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Pardubický kraj / Chrudim
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek