Borňov

Typ památky: tvrzn
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: poloha neznámá
Obec: Borňov (zaniklá ves)
obrázek

Otázku, kde tvrz stávala, není možno pro nedostatek pramenů uspokojivě vyřešit, neboť v dané oblasti je několik lokací ukazujících na existenci tvrze. Někdy bývá spojována se zaniklou tvrzí Okrouhlík.

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Středočeský kraj / Kladno
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek