Bor (TC)

Typ památky: zámek
Stav památky: stojící památka
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Bor
obrázek

Jedná se o objekt, jehož nepravidelné čtyřúhelníkové nádvoří obklopují ze tří stran různě vysoká křídla ozdobená množstvím cimbuří, věžiček a falešných střílen ve stylu romantismu. K východnímu průčelí jižního křídla přilehá vysoká válcová věž. Celý komplex dotváří na západě park se zámeckým rybníkem a na severu dvoukřídlý hospodářský objekt.

Datování:

r. 1263 - poprvé doložen raně gotický hrad
poč. 16. st. - rozsáhlá rekonstrukce
přelom 16. a 17. st. - upraven na zámek
1. pol. 19. st. - regotizován
poč. 21. st. - probíhá obnova zámku

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Tachov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek