Bolkov

Typ památky: hrad
Stav památky: terénní stopy
Obec: Zlatá Olešnice
obrázek

Hrad stával u obce Libeč na strmém ostrohu Bolkova kopce obráceném k jihu při důležité cestě do Slezska. Lokalita byla bohužel zničena těžbou v lomu.

Datování:

2. pol. 13. st. - předpokládaný vznik hradu
r. 1551 - doložen nepřímo
r. 1794 - doložen nepřímo

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Královehradecký kraj / Trutnov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek