Bohuslavice - hrádek (OP)

Typ památky: hrádek
Stav památky: terénní stopy
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Závada
obrázek

Existenci hrádku neznámého původu a bez historických podkladů dnes dokládá jen dochované okrouhlé tvrziště s dvěma mohutnými příkopy a valem v Panském lese západně od obce.

Datování:

přelom 14. a 15. st. - předpokládané období existence hrádku
r. 1999 - lokalita upravena

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Moravskoslezský kraj / Opava
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek