Bohdanovice

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: poloha neznámá
Obec: Bohdanovice
obrázek

Z tvrze, která zanikla pravděpodobně za česko-uherských válek, se nedochovalo nic a nelze proto určit, kde stávala.

Datování:

r. 1436 - jediná zpráva o tvrzi
před r. 1525 - předpoklad zániku

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Moravskoslezský kraj / Opava
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek