Blšany u Loun

Typ památky: zámek
Stav památky: stojící památka
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Blšany u Loun
obrázek

Jedná o jednoduchý, nevelký, jednopatrový objekt obdélníkového půdorysu, obrácený průčelím do hospodářského dvora. Z valbové střechy vybíhá malá čtverhranná věžička s hodinami.

Datování:

po r. 1588 - postavena tvrz
po r. 1648 - přestavěna na barokní zámek

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Louny
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek