Bítovany

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: poloha neznámá
Obec: Bítovany
obrázek

Podle "Seznamu kulturních památek" stávala tvrz na jižním okraji obce a dochovaly se po ní archeologické stopy. V jiných pramenech je tvrz umísťována do areálu družstva na návrší nad potokem Holetínkou v severozápadní části obce, aniž by byly známy konkrétní důkazy o jejím skutečném umístění.

Datování:

16. st. - předpokládaný vznik tvrze
r. 1590 - poprvé doložena
30. léta 17. st. - tvrz vydrancována
po r. 1648 - opravena
po r. 1694 - tvrz přestala sloužit svému účelu, zpustla a časem zcela zanikla

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Pardubický kraj / Chrudim
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek