Biskoupky (RO)

Obec: Biskoupky
Ulice: čp. 1
obrázek

Pozůstatky zaniklé tvrze se patrně nacházejí v objektech jižní části komplexu hospodářského dvora čp. 1, který se rozkládá na jihovýchodním okraji obce.

Datování:

po r. 1559 - spolu s dvorem postavena renesanční tvrz
r. 1573 - poprvé se připomíná v okamžiku, kdy ztratila funkci sídla
r. 1593 - uváděna naposledy
r. 1652 - v popise dvora se tvrz již neuvádí
r. 1777 - zrušen dvůr a rozprodán

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Rokycany
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek