Biřkov

Typ památky: tvrz
Stav památky: terénní stopy
Přístupnost památky: lokalita zastavěna
Obec: Biřkov
obrázek

Tvrziště dokládající existenci sídla se dochovalo v místech zvaných "Na tvrzi" na severovýchodním okraji obce, na mírné vyvýšenině k níž přiléhal rybník, z něhož se přiváděla voda do příkopu, který je dosud viditelný. Po okraji tvrziště, na kterém stojí několik domů a zahrad, dnes vede silnice na Vřeskovice.

Datování:

1. pol. 14. st. - předpokládaný vznik tvrze
od r. 1485 - chátrá
r. 1607 - při prodeji uváděna tvrz již jako pustá

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Klatovy
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek