Bílkov

Typ památky: hrad
Stav památky: nepatrné zbytky
Přístupnost památky: lokalita zastavěna
Obec: Bílkov
Ulice: čp. 63
obrázek

Opevnění, v jehož východní části byl vybudován pozdně románský kostel se zděným obydlím, bylo později ve své západní části zastavěno gotickým hradem. Z celého opevněného areálu, který se rozkládal na ostrohu nad soutokem potoků Vápovky a Dráhošťského ve východní části obce a dnes je zčásti zastavěn, se zachovaly jen příkopy, pozdně románský kostelík sv. Jana Křtitele a hradní zdivo, dnes zakomponované do objektu čp. 63, zv. Na staré valše.

Datování:

poč. 13. st. - předpokládaný vznik opevnění
2. pol. 13. st. - postaven pozdně románský kostel s dvorcem
přelom 14. a 15. st. - postaven gotický hrad
r. 1444 - dobyt a patrně zničen Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna
r. 1459 - uváděn již jako pobořený a pustý

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihočeský kraj / Jindřichův Hradec
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek