Bezník

Typ památky: tvrz
Stav památky: terénní stopy
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Borek
obrázek

 Tvrz, o které není nic bližšího známo, dokládá jen tvrziště v poloze Hrádek. Lokalita, která se nalézá na ostrohu v lese asi 200 m jihovýchodně od obce Bezník, byla snad zastavěna při kolonizaci Miletínka řádem německých rytířů. Existence sídla však měla asi jen krátkého trvání.

Datování:

40. léta 13. st. - 2. pol. 13. st. - předpoklad existence sídla

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Královehradecký kraj / Jičín
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek