Běruničky - stará tvrz

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: poloha neznámá
Obec: Běruničky
obrázek

O objektu, který zanikl beze stopy, není známa bližší informace.

Datování:

1. pol. 15. st. - předpokládaný vznik tvrze
r. 1495 - poprvé uváděna
r. 1541 - již pustá

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Středočeský kraj / Nymburk
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek