Běrunice - nová tvrz

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Běrunice
obrázek

O objektu, který patrně stával v cípu pole mezi potokem a polní cestou k lesu Holičky napůl cesty mezi Běrunicemi a Dlouhopolskem, není známa bližší informace.

Datování:

po r. 1469 - patrně postavena tvrz
r. 1673 - již částečně opuštěna (bydlela zde jen čeleď)
po r. 1863 - zbytky tvrziště (val s hlubokým příkopem) rozvezeno a místo upraveno

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Středočeský kraj / Nymburk
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek