Beňov

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: poloha neznámá
Obec: Beňov
obrázek

1. pol. 14. st. - předpoklad existence tvrze
r. 1491 - poprvé doložena
po r. 1491 - ztratila význam sídla a patrně brzy zanikla

Datování:

Tvrz, která zanikla beze stopy.

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Olomoucký kraj / Přerov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek