Benešovice

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Benešovice
obrázek

Tvrz stávala patrně mezi bývalým panským dvorem a obcí. Zanikla však zcela beze stopy.

Datování:

r. 1543 - poprvé doložena tvrz
r. 1576 - uváděna naposledy
r. 1849 - tvrziště s částí náspu ještě znatelné

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Pardubický kraj / Pardubice
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek