Bělušice

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Obec: Bělušice
obrázek

Z původní gotické tvrze se dochovaly pouze obvodové zdi (J. G. Sommer uvádí, ...že byly odstraněny zbytky "zámku", patrně se však nejednalo o zánik celého objektu původní tvrze, ale patrně bylo jejích částí využito při přestavbě hospodářského dvora, jehož obytná část je zpevněna opěrnými pilíři...) Objekt byl v natolik katastrofálním stavu, že byl nakonec zbourán.

Datování:

2. pol. 14. st. - postavena tvrz
r. 1404 - poprvé doložena
16. st. - rozšířena o renesanční objekt
2. pol. 17. st. - renesanční část zcela přestavěna
18. st. - objekt tvrze upravován
2. pol. 20. st. - neudržována, chátrá
po r. 1991 - zbořena

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Most
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek