Blansko (BK)

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Blansko
Ulice: Zámek 1
obrázek

Po zboření hradu vznikla ve vsi nejspíše tvrz, nelze ani vyloučit, že tato měla straší předchůdkyni. Původně gotické tvrz byla přestavěna na zámek, který byl barokně přestavěn a rozšířen o věž. Zámek obklopený parkem se nachází uprostřed města. Jedná se o čtyřkřídlý renesanční objekt s obdélníkovým nádvořím. Na jedné straně dvoupatrová hranolová věž, na druhé okrouhlá bašta.

Datování:

r. 1447 - tvrz poprvé doložena
r. 1574 - započala přestavba na zámek
1643-1645 - zámek poškozen
konec 17. st. - barokní přestavba
r. 1853 - část fasád upravena empírově
r. 1873 - jižní křídlo upraveno pseudorenesančně
1960-1969 - obnoven do původní renesanční podoby

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihomoravský kraj / Blansko
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek