Bítov (ZN)

Typ památky: hrad
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Bítov
Ulice: lokalita leží mimo obec
obrázek

Rozsáhlý komplex opevněného hradu na skalnatém ostrohu nad Vranovskou přehradou, vystavěný v místech přemyslovského dřevohlinitého hradiště. V tomto případě písemné zprávy předcházejí hmotné doklady o stavebním vývoji hradu chránícího jižní hranici nově ustaveného českého státu.

Datování:

60. léta 11. st. - patrně postaven dřevěný hrad
r. 1185 - poprvé doložen
20.-30. léta 13. st. - postaven kamenný obranný hrad
přelom 13. a 14. st. - přestavěn v gotickém slohu
kolem r. 1334 - založena hradní kaple
r. 1344 - kaple přestavována
poč. 15. st. - vybudováno nové opevnění s hranolovými věžemi a štítovou zdí
přelom 15. a 16. st. - hrad přestavěn renesančně
1639-1651 - hradní areál upravován
r. 1665 - staticky zabezpečena zeď nad jižním svahem
r. 1726 - rozšířena zbrojnice
1811-1863 - postupné romantické úpravy hradu
80. léta 20. st. - areál hradu rekonstruován

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihomoravský kraj / Znojmo
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek