Bissingenský palác

Typ památky: palác
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: částečně přístupná
Obec: Nové Město
Ulice: Spálená 17/90, 19/91
obrázek

Palác vznikl přestavbou dvou původně gotických domů, které přestože byly spojeny jak funkčně, tak i komunikačně, ve fasádě sjednoceny nebyly. Dvojdům se spojenými dvorky je zčásti dvoupatrový s osmiosým průčelím ve středu s portálem a zčásti patrový s čtyřosým průčelím.

Datování:

r. 1377 - doloženy dva gotické domy
18. st. - barokně upraven dům čp. 90
r. 1872 - přikoupen dům čp. 91
r. 1914 - stavebně propojeny interiéry obou domů
r. 1920 - ve dvoře byla postavena budova tiskárny
r. 1940 - dvojdům upraven pro potřeby peněžního ústavu

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Hlavní město Praha / Praha 1
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek