Bílý Újezd

Typ památky: tvrz
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: částečně přístupná
Obec: Bílý Újezd
Ulice: čp. 24, 8
obrázek

Jedná se o patrový dvoukřídlý objekt se zbytky renesančních sgrafit a portálu, stojící ve dvoře při jihozápadním okraji obce.

Datování:

r. 1276 - předpokládaná existence tvrze
r. 1397 - poprvé doložena
15. st. - patrně zanikla původní věžovitá stavba tvrze
16. st. - nedaleko vystavěny dva pozdně gotické paláce s valeně klenutými sklepy (sklepní hrotovitý portál)
r. 1671 - uváděna jako zámek
pol. 19. st. - tvrz upravena na myslivnu
poč. 21. st. - interiéry upraveny pro kulturní účely

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Litoměřice
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek