Bílovec

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Bílovec
Ulice: Zámecká 9/660
obrázek

Původně nevelký gotický hrad byl později přestavěn na zámek. Jedná se o dvoupatrový trojkřídlý objekt s mansardovou střechou s dvěma nárožními okrouhlými věžicemi. Objekt začleněný do hradebního ochozu, jehož boční křídla uzavírají nádvoří, stojí, obklopen zbytkem parku, nad strmým srázem poblíž náměstí a je dominantou jihovýchodní části města.

Datování:

přelom 15. a 16. st. - postaven gotický hrad
r. 1546 - poprvé uváděn jako zámek
1576-1595 - na místě hradu postaven renesanční zámek
poč. 17. st. - rozšířen o další přístavbu
18. st. - založena okrasná francouzská zahrada
r. 1729 - poškozen požárem
r. 1736 - přestavěn barokně
r. 1755 - poškozen požárem
po r. 1755 - rozšířen
přelom 18. a 19. st. - upravován
2. pol. 19. st. - upravován (novobarokní fasády)
duben 1945 - zcela vyhořel
1946-1953 - objekt obnoven
60. léta 20. st. - obnoveny fasády
1968-1980 - objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Moravskoslezský kraj / Nový Jičín
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek