Bílina

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Bílina
Ulice: Na Zámku 98
obrázek

Původní kamenný hrad byl vystavěn pod starým přemyslovským hradištěm, na jehož místě se nyní rozkládá zámecký park. Hrad byl později přestavěn na barokní zámek. Jedná se o mohutnou obdélnou dvoupatrovou budovu s dvěma nárožními třípatrovými věžovými pavilony, kde k tomu severnímu přiléhá zimní zahrada. Na severní straně nádvoří stojí původní gotická bašta  zv. Manda. Celý areál se nachází v dominantní poloze nad náměstím na konci ostrohu vrcholícího hradištěm na východním okraji města.

Datování:

10. st. - předpokládaný vznik slovanského hradiště
r. 993 - poprvé doloženo (papežská listina)
1. pol. 13. st. - zaniklo
konec 13. st. - postaven gotický hrad
13. 7. 1421 - dobit husity
1. třetina 16. st. - hrad přestavěn a rozšířen pozdně goticky (dochována dvojitá polookrouhlá bašta Manda)
1. čtvrtina 16. st. - síň se sklípkovou klenbou
kolem r. 1614 - přestavěn na renesanční sídlo
1675-1682 - přestavěn na honosný barokní zámek (návrh G. P. Tencalla, arch. Antonio della Porta)
poč. 18. st. - bohatá štuková výzdoba hlavního, tzv. italského, sálu ve 2. patře
kolem r. 1813 - zazděna původní vstupní brána, neboť byla vybudována nová cesta z města, která věž obcházela
1833-1837 - upraveno jižní věžní křídlo
r. 1835 - rozvezen vnější východní hradištní val
r. 1837 - nově zřízena zámecká kaple, založen zámecký park a upraveno zámecké nádvoří s kašnou
r. 1840 - vystavěna pozdně empírová zimní zahrada
40. léta 19. st. - nově upraveny fasády zámku
2. pol. 19. st. - přestal sloužit jako panské sídlo

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Teplice
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek