Bílenice

Typ památky: tvrz
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Bílenice
obrázek

O podobě a poloze původního sídla není nic známo. Pozdně gotická tvrz byla postavena při zdejším poplužním dvoře. Později byla zčásti upravena renesančně a barokně. Když přestala sloužit jakon sídlo byla přeměněna na sýpku. Jedná se o patrový obdélný objekt krytý sedlovou střechou stojící v hospodářském dvoře ve východní části obce.

Datování:

14. st. - patrně postavena tvrz
r. 1528 - poprvé doložena
16. st. - přestavěna renesančně
r. 1706 - již sešlá
18. st. - upravena na sýpku

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Klatovy
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek