Bezno

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Bezno
obrázek

Po zániku původní tzv. Velkodvorské tvrze byl na jejím místě postaven zámek s okrasnou zahradou se sochami z okruhu M. B. Brauna. Nedlouho poté byl zámek při přestavbě vedené arch. Filipem Hegerem zámek rozšířen do stávajícího monumentálního, osově komponovaného objektu. Jedná se o trojkřídlý objekt s hlavní dvoupatrovou obdélnou budovu se středním rizalitem zakončeným trojúhelníkovým štítem a s průjezdem v ose, která je předsunuta do zahrady a doplněna o boční patrová, půdorysně zakřivená křídla s atikou nad středními okny, pod nimiž je balkon. Zámek s hospodářským dvorem a zahradou s plastikami Čtyř ročních období a Venuše obehnaným zdí stojí v areálu, situovaným na západní okraj obce.

Datování:

konec 14. st. - předpokládaná existence tvrze
r. 1533 - poprvé doložena
po r. 1706 - tvrz patrně zanikla
1743-1750 - postaven barokní zámek (F. Heger)
70. léta 18. st. - přestavěn v pozdně barokním stylu
r. 1817 - poničen požárem
r. 1818 - obnoven za pomoci některých klasicistních prvků
2. pol. 20. st. - upravován pro potřeby družstva
přelom 20. a 21. st. - objekt rekonstruován

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Středočeský kraj / Mladá Boleslav
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek