Bezdružice

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Bezdružice
Ulice: čp. 1
obrázek

Jádro gotického hradu s tzv. horním dvorem se rozkládá na nejvyšším místě návrší na severozápadním okraji městečka, které zakončuje náměstí. Na východním svahu v místech tzv. dolního dvora byl postaven renesanční zámek, který byl později přestavěn do dnešní barokní podoby. Celý zámecký areál má zcela nesourodý půdorys. Vlastně sestává ze tří budov s nepravidelným nádvořím s přízemní arkádou, po stranách budov dvojice hranolových věží. V té pravé je průjezd do nádvoří. Průčelí budovy obrácené do náměstí zdobí střední široký rizalit zakončený trojhranným štítem. Nad zámkem se nacházejí základy věže původního gotického hradu se zbytky obvodové hradby.

Datování:

1. třetina 14. st. - předpokládaný vznik hradu
kolem r. 1500 - opevněn
r. 1646 - vypleněn a vypálen Švédy
poč. 18. st. - předhradí přestavěno na renesanční zámek
r. 1711 - zámek poprvé uváděn
r. 1766 - hrad uváděn již jako zřícenina
1772-1776 - zámek přestavěn barokně
2. pol. 19. st. - interiér včetně kaple přestavěn (kanceláře, cely)
r. 1953 - interiér modernizován pro potřeby ozdravovny (zavedeno ústřední topení)

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Tachov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek