Bezděz

Typ památky: hrad
Stav památky: zřícenina
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Bezděz
Ulice: čp. 3
obrázek

Jeden z mála hradů, jehož původní dispozice nebyla vážněji narušena pozdějšími stavebními zásahy, byl zbudován cistercko-burgundskou hutí jako královské zboží. Zikmund Lucemburský dal na protějším vrchu Malého Bezdězu postavit předsunuté opevnění proti husitům sestávající z kamenné bašty a hradby kolem. Při nedokončené barokní přestavbě na pevnost vzniklo několik čtverhraných bašt a trojbokých bastionů. Po skončení třicetileté války byl hrad přeměněn na klášter (upraveno přízemí a část patra královského paláce). Po jeho zrušení za vlády císaře Josefa II. začal hrad pustnout a postupně se měnil ve zříceninu a to i za přispění hledačů pokladů. Zřícenina hradu se rozkládá severně nad obcí na vrcholu vyšší ze dvou znělcových homolí (Velký Bezděz 603,5 m). Komplex je tvořen vnitřním (horním) hradem sestávajícím z purkrabského a královského paláce (zachoval si původní gotickou obdélnou dispozici) a na východ vysunutou raně gotickou hradní kaplí (původně zasvěcenou sv. Michalovi), větším a menším předhradím a opevněním na jižním straně kopce. Přístup k hradu vedl třema branami, poslední, jíž se vstupovalo již do vlastního předhradí, byla chráněna vysokou, tzv. Čertovou věží.

Datování:

1264-1279 - postaven gotický hrad
90. léta 13. st. - rozšířený
po r. 1419 - postaveno předsunuté opevnění
po r. 1620 - hrad byl vypálen císařským vojskem
po r. 1623 - postavena severní hradební zeď
1627-1632 - započala barokní přeměna hradu na pevnost (stavitel Ondřej Spezza, po jeho smrti G. B. Pieroni)
r. 1642 - obsazen Švédy
od r. 1661 - palác upravován pro potřeby kláštera
od r. 1662 - opravována kaple
po r. 1666 - opraveno purkrabství
r. 1778 - hrad poškozen pruským vojskem
1785-1789 - hrad ponechán svému osudu (odvezeny dřevěné a železné části stavby)
1. pol. 19. st. - hrad proměněn ve zříceninu
r. 1844 - nejvyšší patro Velké věže upraveno neogoticky
po r. 1844 - hrad se postupně měnil ve zříceninu
1912-1913 - započato s většími opravami hradu (přerušeno I. světovou válkou)
1920-1926 - zastřešen královský palác spolu s kaplí
1932-1939 - hradní areál opravován
po r. 1945 - hradní zřícenina postupně důkladně opravována

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Liberecký kraj / Česká Lípa
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek