Bezděkov (KT)

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Bezděkov
Ulice: čp. 1
obrázek

Původně gotická tvrz, zničena při obléhaní a následném dobytí, byla později opevněna vodním příkopem a hradební zdí. Její pozůstatky byly použity při výstavbě renesančního sídla neznámé podoby, později pojatého do barokní přestavby zámku. Jedná se o patrový obdélný objekt s hranolovou věží a plochou střechou skrytou za cimbuřím a dvěma dalšími polygonálními věžemi v nárožích stojící v rozlehlém parku v západní části obce.

Datování:

14. st. - předpokládaný vznik tvrze
r. 1449 - dobyta vojenskou hotovostí
20. 5. 1450 - tvrz opět dobyta
r. 1468 - obležena a dobyta bavorským vojskem
od poč. 16. st. - ztratila význam sídla, chátrá
r. 1555 - již pustá
před r. 1585 - na jejím místě postaven renesanční zámek
2. pol. 18. st. - vodní příkop vysušen a upraven na park
r. 1846 - zámek doložen jako zchátralý
1849-1855 - přestavěn pseudorenesančně

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Klatovy
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek