Běstvina

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Obec: Běstvina
obrázek

Jedná se o čtyřkřídlý patrový objekt obdivuhodného půdorysu, krytý valbovou střechou s obdélným nádvořím s arkádovým ochozem, se vstupním výrazným rizalitem a dvěmi dvoupatrovými nárožními hranolovými věžemi v zahradním průčelí a zámeckou kaplí sv. Vojtěcha. Objekt stojí v rozsáhlém anglickém parku na západním okraji obce.

Datování:

poč. 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
r. 1546 - poprvé se připomíná
pol. 17. st. - přestavěna na raně barokní zámek
před r. 1723 - přestavěn ve vrcholném baroku
18.-19. st. - vybavení zámecké kaple
konec 19. st. - adaptován
po r. 1924 - upraven pro potřeby ozdravovny
60.-70. let 20. st. - objekt prošel generální opravou
r. 2003 - zahradní pavilon v havarijním stavu

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Pardubický kraj / Chrudim
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek