Benátky nad Jizerou

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Benátky nad Jizerou
Ulice: Zámek 49/50
obrázek

Zámek byl vystavěn na zříceninách starého gotického kláštera cyriáků zničeného před více než sto lety husitským vojskem. Po třicetileté válce byl přistavěn barokní objekt (prameny uvádějí v té době starý a nový zámek). Po požáru, kdy byl objekt vážně poškozen, řadu let pustl. Poté došlo ke spojení stávajících objektů a k jejich rozšíření o další křídlo do dnešní podoby. Jedná se o renesanční a barokní komplex budov spojených průchozí galerií s kostelem, hospodářskými objekty a parkem. Nachází se na návrší nad Jizerou.

Datování:

1526 - 1527 - postaven renesanční zámek
r. 1572 - rozsáhlá sgrafitová výzdoba
r. 1599 - architektonická výzdoba v patrech
třicetiletá válka - zpustošen
po r. 1648 - postaven samostatný barokní zámecký objekt
r. 1656 - vážně poškozen požárem
konec 17. st. - rozšířen do dnešní podoby (stávající objekty byly spojeny a rozšířeny o další barokní křídlo, F. Höger)
po r. 1720 - upraveny exteriéry spolu s parkem (sochařská výzdoba - patrně zdejší rodák František Adámek)
2. pol. 18. st. - vstupní rokoková brána do parku (arch. Filip Heger)
2. pol. 18. st. - rokokové nástěnné malby v tzv. Růžovém salónku
konec 18. st. - pozdně barokní přestavba vstupní budovy a rokoková úprava interiérů (arch. Filip Heger)
konec 18. st. - nádvoří osazené sem přenesenými sochami z Lysé (okruh Matyáše Bernarda Brauna)
2. pol. 19. st. - interiéry doplněny o druhorokokové detaily
po r. 1886 - zámek postupně pustne
r. 1937 - obnovena sgrafitová výzdoba spolu s výzdobou v patrech

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Středočeský kraj / Mladá Boleslav
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek