Bechyně

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Bechyně
Ulice: Zámek 1
obrázek

Počátky dějin jsou spojeny s duchovní a později s královskou správou jihočeské državy. Areál s předhradím na rozsáhlém, vysokém  skalnatém ostrohu nad soutokem Lužnice s říčkou Smutná se rozkládá v jižní části města, kde bývalo již v raném středověku slovanské hradiště. Vlastní trojkřídlý objekt s hranolovou věží a obdélným nádvořím je přístupný po kamenném mostě. Součástí areálu jsou hospodářské budovy (pozdně gotický špýchar s dochovanými původními prostory s trámovými stropy a krovem, rozsáhlá budova bývalého renesančního pivovaru či novodobě přestavěná jízdárna), pozdně gotické opevnění a anglický park s pavilonem Ptáčnice a s grotou na hradbě.

Datování:

10. st. - opevněné hradiště
r. 1268 - postaven královský hrad
kolem r. 1340 - goticky upraven
r. 1423 - vypálen husity
kolem r. 1500 - postaven pozdně gotický špýchar
přelom 15. a 16. st. - postaveno mohutné pozdně barokní opevnění
16. st. - zbořena hranolová pevnostní věž, v předhradí v místech bývalého kostela sv. Jiří byla postavena sýpka
60. léta 15. st. - zahájena renesanční přestavba
2. pol. 16. st. - postaven v předhradí pivovar
1581-1584 - rozšířen na renesanční zámek (Baltassar Maggi)
60. léta 18. st. - zámek klasicistně upraven
r. 1737 - upravena sýpka
r. 1759 - přestavěn tzv. Hozlauerovský dům (Don. Murazzi)
r. 1776 - jízdárna a stáje v předzámčí
r. 1792 - jižní část bývalého hradu, spolu s branou a s kaplí sv. Ludmily, z větší části zbořena
19. st. - přestavován pivovar a brána předhradí, do prvního nádvoří vestavěn trakt arkád
1. čtvrt. 19. st. - zřízen anglický park s pavilonem a grotou
r. 1814 - v místech kaple sv. Jiří postaven altán
kolem r. 1840 - upravován
kolem r. 1864 - sýpka upravena novogoticky
r. 1864 - jízdárna upravena romanticky
20. st. - přestavován pivovar
80. léta 20. st. - dlouhodobá rekonstrukce

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihočeský kraj / Tábor
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek