Bechlín

Typ památky: tvrz
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: poloha neznámá
Obec: Bechlín
obrázek

Tvrz patrně stávala v obci oproti domu čp. 94, v místech zvaných Zavráč.

Datování:

po r. 1493 - předpokládaný vznik tvrze
r. 1522 - poprvé uváděna
poč. 17. st. - opuštěná, chátrá
od 2. pol. 17. st. - již se neuvádí
r. 1871 - zbytky kamene použity na stavbu stodol

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Litoměřice
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek