Bedřichovice

Typ památky: tvrz
Stav památky: terénní stopy
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Bedřichovice
obrázek

Tvrz, která zanikla pravděpodobně za třicetileté války, stávala mezi kostelem a čp. 10, kde její existenci dokládá již jen nerovný terén.

Datování:

r. 1405 - doložena tvrz
po r. 1623 - se již neuvádí
třicetiletá válka - patrně zanikla

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Středočeský kraj / Benešov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek